Cách giãn dòng trong Excel đơn giản chỉ với vài click

Thay đổi kích thước nhiều hàng cùng một lúc bằng cách nhấp chuột phải

 1. Để thay đổi chiều cao của nhiều hàng cùng một lúc, (1) trước tiên hãy chọn nhiều hàng bằng cách nhấp vào số hàng và kéo xuống hàng cuối cùng bạn muốn thay đổi kích thước.
  HOẶC giữ CTRL và nhấp vào số hàng bạn muốn chọn (ví dụ: 1–10).
 2. Sau đó, (2) nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong vùng đã chọn và (3) chọn Chiều cao Hàng .

 1. Trong màn hình bật lên, đặt Chiều cao hàng (ví dụ: 15).

Kết quả là các Hàng 1–10 hiện có cùng chiều cao: 15.

>> Tham khảo thêm: cách giảm dung lượng file excel chỉ với vài thao tác

Thay đổi kích thước nhiều hàng cùng một lúc bằng cách sử dụng tùy chọn định dạng

Bạn có thể đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng tùy chọn Định dạng trong Ruy-băng .

 1. Đầu tiên, (1) chọn nhiều hàng bằng cách nhấp vào số hàng và kéo xuống hàng cuối cùng bạn muốn thay đổi kích thước.
  HOẶC giữ CTRL và nhấp vào số hàng bạn muốn chọn (ví dụ: 1–10).
 2. Sau đó, trong Ruy-băng , (2) chuyển đến tab Trang đầu, (3) chọn Định dạng trong nhóm Ô và (4) nhấp vào Chiều cao Hàng .

 1. Trong màn hình bật lên, hãy đặt Chiều cao hàng .

Bạn nhận được kết quả tương tự như trên: Các hàng 1–10 bây giờ có cùng chiều cao, 15.

>> Xem thêm: cách đồng bộ google drive với máy tính dễ dàng

Thay đổi kích thước nhiều cột cùng một lúc bằng cách nhấp chuột phải

 1. Để thay đổi chiều rộng của nhiều cột cùng một lúc, (1) trước tiên hãy chọn nhiều cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột (chữ cái) và kéo qua cột cuối cùng bạn muốn thay đổi kích thước.
  HOẶC giữ CTRL và nhấp vào các ký tự cột mà bạn muốn chọn (ví dụ: A – G).
 2. Sau đó, (2) nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong vùng đã chọn và (3) chọn Chiều rộng Cột .

 1. Trong màn hình bật lên, hãy đặt Chiều rộng cột (ví dụ: 10).

Do đó, các Cột A – G bây giờ có cùng chiều rộng: 10.

Thay đổi kích thước nhiều cột cùng một lúc bằng cách sử dụng tùy chọn định dạng

Bạn có thể đạt được điều tương tự bằng cách sử dụng tùy chọn Định dạng trong Ruy-băng .

 1. Đầu tiên, (1) chọn nhiều cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột (chữ cái) và kéo qua cột cuối cùng bạn muốn thay đổi kích thước.
  HOẶC giữ CTRL và nhấp vào ký tự cột bạn muốn chọn (ví dụ: A – G).
 2. Trong Ruy-băng , (2) chuyển đến tab Trang đầu, (3) chọn Định dạng trong nhóm Ô và (4) bấm vào Chiều rộng Cột .

 1. Trong màn hình bật lên, hãy đặt Chiều rộng cột .

Bạn nhận được kết quả tương tự như trên: Các cột A – G bây giờ có cùng chiều rộng (10).

Thay đổi kích thước nhiều hàng cùng một lúc trong Google Trang tính

Cách duy nhất bạn có thể thay đổi kích thước nhiều hàng trong Google Trang tính là nhấp chuột phải. Đây là quy trình gần giống như trong Excel.

 1. Đầu tiên, (1) chọn nhiều hàng bằng cách nhấp vào số hàng và kéo xuống hàng cuối cùng bạn muốn thay đổi kích thước.
  HOẶC giữ CTRL và nhấp vào số hàng bạn muốn chọn (ví dụ: 1–10).
 2. Sau đó, (2) nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong vùng đã chọn và (3) chọn Thay đổi kích thước hàng 1 – 10 .

 1. Trong màn hình bật lên, chọn Chỉ định chiều cao hàng và đặt chiều cao hàng (ví dụ: 30).

Kết quả là các Hàng 1–10 hiện có cùng chiều cao: 30.

Thay đổi kích thước nhiều cột cùng một lúc trong Google Trang tính

Thay đổi kích thước cột trong Google Trang tính hoạt động giống hệt như trong Excel.

 1. Đầu tiên, (1) chọn nhiều cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột (chữ cái) và kéo qua cột cuối cùng bạn muốn thay đổi kích thước.
  HOẶC giữ CTRL và nhấp vào các ký tự cột mà bạn muốn chọn (ví dụ: A – G).
 2. Sau đó, (2) nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong vùng đã chọn và chọn (3) Thay đổi kích thước cột A – G.

 1. Trong màn hình bật lên, chọn Nhập chiều rộng cột mới theo pixel và sau đó đặt chiều rộng cột (ví dụ: 60).

Do đó, các Cột A – G bây giờ có cùng chiều rộng: 60.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *