Xin Chào mình là KunZ IT. Tôi bắt đầu “sự nghiệp CNTT” của mình vào đầu những năm 2012 với tư cách là một sinh viên thực tập tại một công ty tư vấn quản lý phần mềm. Tôi nhanh chóng bị cuốn hút bởi chủ đề này – ngay cả khi không có Google và Internet – với sách hướng dẫn, tài liệu chuyên ngành và “vừa học vừa làm”.

Sự phát triển CNTT đã ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh đặc biệt là thị phần công nghệ phần mềm. Lúc đầu, tôi tập trung tìm hiểu và học cách cài đặt, sử dụng tất cả các phần mềm mới ra để phục vụ cho công việc học tập của tôi. Sau khi ra trường tôi làm cho một cửa hàng phần mềm, về sau đó tôi tâp trung học cách cài đặt các loại phần mềm để có thể cài đặt theo yêu cầu của khách môt cách nhanh hơn.

Với nhiều năm kinh nghiệm tôi tạo ra trang web này với mục đích chia sẻ lại những kiến thức về Phần mềm, thủ thuật hay chia sẻ tới mọi người.