Bây giờ bạn biết tất cả các cách khác nhau để bạn có thể che giấu địa chỉ IP của mình. Nếu bạn giống như chúng tôi và không thể chấp nhận rằng “anh cả” luôn theo dõi bạn, những thủ thuật này sẽ đủ để bắt đầu với việc bảo mật ẩn danh trực tuyến của bạn.